Homepage geschiedenis Ras beschrijving Ayla Sylke Noeschka Kiljan Mhia Videoclips Slideshow

DISCLAIMER - VRIJWARING - VEILIGE WEBSITE - © AUTEURSRECHTEN

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De eigenaar van ldehaan.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, kunnen niet meer actueel zijn. De eigenaar van ldehaan.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen en kan ook er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Links naar andere websites

Op deze site treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. De eigenaar van ldehaan.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Is deze website veilig?

Ja, voor zover dat mogenlijk is want de website heeft meerdere versies online. Er is een mobiele versie voor smartphones en tablets die automatisch worden gedetecteerd en daarom altijd de mobiele versie laten zien. Voor desktop en laptop computers is een server beschikbaar in het eigen domein maar kan men ook doorschakelen naar een externe https  beveiligde server. De website plaatst geen cookies op uw computer, slaat geen gegevens op en heeft geen enkel commercieel doel.

Copyright / Auteursrechten

Het is niet toegestaan om enige, in welke vorm dan ook, informatie, logo's of foto's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.ldehaan.com te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Echter bij publicatie van foto's of videoclips is het voldoende om de bronvermelding (www.ldehaan.com) duidelijk te vermelden op uw site.

© IJslandse Hond - Zuid-Veluwe (www.ldehaan.com)